Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

Lãnh đạo đương nhiệm: Phó Giám đốc Bệnh viện; Phụ trách điều hành Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến PGS.TS.BS Hoàng Long Phó Giám đốc Trung...

Hướng phát triển của Trung tâm

  Cải tiến và giám sát việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào các hoạt động...

Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chịu...

Giới thiệu chung

Tên Trung tâm:  Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Tên tiếng Anh: Training and Direction of Healthcare Activities Center. Viết tắt: TDHA Logo Bản chuẩn Bản biến...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI