Đào tạo ngoại khoa cơ bản tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Đào tạo ngoại khoa cơ bản tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức http://youtu.be/Ldi4g0zynyE Trong bối cảnh hội nhập phát triển như hiện nay nhu cầu...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI