Kế hoạch đào tạo năm 2019 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp điều trị mới cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao trình...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI