Kế hoạch đào tạo liên tục năm 2023 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến cao nhất chuyên ngành Ngoại khoa, với các chuyên gia đầu ngành cùng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao. Bệnh viện là địa điểm thực hành của các cơ sở giáo dục Y – Dược trong cả nước cũng như thực hiện nhiệm vụ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn thông qua các hoạt động như: đào tạo chính quy, đào tạo liên tục, triển khai các Đề án, Dự án… Năm 2021, Bệnh viện là Trung tâm đào tạo Ngoại khoa được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh công nhận chất lượng toàn cầu. Bệnh viện đã khẳng định được vai trò và vị thế trong mọi mặt hoạt động chuyên môn, là địa chỉ tin cậy để các cơ sở y tế cùng các đồng nghiệp trong cả nước tín nhiệm lựa chọn.

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp điều trị mới cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao trình độ chuyên môn từ cơ bản đến chuyên sâu cho các cán bộ y tế, đồng thời hỗ trợ các bệnh viện từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trân trọng kính gửi Quý đơn vị/ đồng nghiệp kế hoạch đào tạo liên tục năm 2023 (phụ lục đính kèm).

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here