Lịch khai giảng dự kiến các khóa đào tạo liên tục quý IV năm...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn của quý đồng nghiệp trong cả nước, Trung tâm Đào tạo...

Chiêu sinh khóa Tập huấn trực tuyến “Gây tê đám rối thần kinh cánh...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Lịch khai giảng dự kiến các khóa đào tạo liên tục tháng 9 năm...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn của quý đồng nghiệp trong cả nước, Trung tâm Đào tạo...

Chiêu sinh khóa đào tạo trực tuyến “Phẫu thuật nội soi điều trị thoát...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh khóa tập huấn trực tuyến “Phẫu thuật nội soi cắt u phì...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh khoá tập huấn trực tuyến “Phẫu thuật Cắt túi mật nội soi...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh khóa tập huấn trực tuyến “Phẫu thuật Lichtenstein điều trị thoát vị...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh Khóa tập huấn trực tuyến Phẫu thuật Milligan-Morgan điều trị bệnh trĩ...

Trĩ là bệnh lý thường gặp, trong đó chỉ định phẫu thuật chiếm khoảng 10% các trường hợp cần điều trị. Hiện nay có...

Thông báo: Lịch khai giảng dự kiến các khóa đào tạo liên tục tháng...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn của quý đồng nghiệp trong cả nước, Trung tâm Đào tạo...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Kỹ thuật xét nghiệm tinh dịch đồ – K2”

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng như những học...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI