Home Đào tạo liên tục Đào tạo xác nhận quá trình thực hành

Đào tạo xác nhận quá trình thực hành

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp...

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật...

Tuyển sinh Đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới

  Nhằm nâng cao năng lực cho điều dưỡng viên mới đáp ứng Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam cũng như...

Tuyển sinh đào tạo xác nhận quá trình thực hành

Nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng thực hành, thái độ xử trí cũng như đảm bảo yêu cầu chất lượng nguồn...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI