Chiêu sinh khóa đào tạo “Điều dưỡng ngoại khoa – K40”

Nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng ngoại khoa; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở khóa đào tạo “Điều dưỡng ngoại khoa – K40” như sau:

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here