THÔNG BÁO SỐ 2: Về việc tiếp tục đăng ký tham dự và báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần XV năm 2024

Nhằm mục đích tạo cơ hội để đội ngũ Điều dưỡng có thể cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, hướng tới sự chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng chăm sóc và sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thường niên tổ chức Hội nghị khoa học Điều dưỡng. Ngày 03/4/2024, Bệnh viện đã gửi Thông báo số 1 tới Quý đơn vị, đại biểu về việc đăng ký tham dự và báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần thứ XV năm 2024: 

Chủ đề: Cải tiến chất lượng chăm sóc và thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh.

Thời gian dự kiến : Thứ Sáu, ngày 27/9/2024

Địa điểm : Hội trường Tôn Thất Tùng – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chương trình dự kiến : Theo phụ lục I đính kèm.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý đại biểu, đồng nghiệp, cơ quan tiếp tục đăng ký tham dự và báo cáo khoa học tại Hội nghị trên (hướng dẫn đăng kí, trình bày báo cáo theo các phụ lục II, III và IV đính kèm tại đây)./.

Thông tin vui lòng liên hệ: 

1. Liên quan đến nội dung chuyên môn, báo cáo:

CN. Nguyễn Thị Chinh – Phòng Điều dưỡng

SĐT: 0386716072

Email: nchinhhmu@gmail.com

2. Liên quan đến nội dung vận động tài trợ, triển lãm:

CV. Trần Khánh Linh – Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

SĐT: 0822629068

Email: khanhlinh2311@gmail.com

3. Liên quan đến nội dung hành chính, tổ chức đăng ký tham dự, nhận báo cáo:

CS. Nhữ Thùy Linh – Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

SĐT: 0989357997

Email: nhuthuylinhbvvd2022@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!