Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ Chức năng: Phòng Chỉ đạo tuyến là đầu mối trao đổi, hợp tác, triển khai các hoạt động liên quan đến...

Lịch sử phát triển phòng Chỉ đạo tuyến

Lịch sử phát triển phòng Chỉ đạo tuyến Năm 1996 – 2004: Phòng Chỉ đạo chuyên khoa. Năm 2004 – 2010: Phòng Chỉ đạo...

Cơ cấu tổ chức nhân sự

Phòng Chỉ đạo tuyến hiện tại có 07 cán bộ, bao gồm: 01 Trưởng phòng: TS.BS. Lê Việt Khánh 02 Phó Trưởng phòng: TS....

PHỔ BIẾN

TIN MỚI