Home Đào tạo Đào tạo phối hợp Viện-Trường

Đào tạo phối hợp Viện-Trường

Các bản công bố về việc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng...

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối...

Danh sách các trường kí hợp đồng liên kết đào tạo thực hành tại...

Stt Tên trường Địa chỉ 1. Đại học Phenikaa (Thành Tây) Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 2. Đại học Thăng Long CT12B Kim Văn Kim Lũ, Nghiêm Xuân Yêm, Đại...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI