Chiêu sinh khoá tập huấn trực tuyến “Phẫu thuật Cắt túi mật nội soi...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh khóa tập huấn trực tuyến “Phẫu thuật Lichtenstein điều trị thoát vị...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh Khóa tập huấn trực tuyến Phẫu thuật Milligan-Morgan điều trị bệnh trĩ...

Trĩ là bệnh lý thường gặp, trong đó chỉ định phẫu thuật chiếm khoảng 10% các trường hợp cần điều trị. Hiện nay có...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Kỹ thuật xét nghiệm tinh dịch đồ – K2”

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng như những học...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Tán sỏi thận qua da – K12”

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh Khóa đào tạo “Nam khoa cơ bản – K16”

     Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh Khóa đào tạo “Điều dưỡng ngoại khoa – K37”

Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng ngoại khoa; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu...

Chiêu sinh khóa đào tạo Lọc máu cơ bản – K5

Nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực thực hiện kỹ thuật Lọc máu cơ bản cho các đối tượng là bác sĩ...

Chiêu sinh Khóa đào tạo “Siêu âm tổng quát – K21”

Nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản về kỹ thuật siêu âm chẩn đoán, từ phần đại cương về siêu âm đến...

Chiêu sinh Khóa đào tạo Điều dưỡng gây mê hồi sức cơ bản –...

Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng Gây mê Hồi sức; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI