Chiêu sinh khóa đào tạo Điện quang can thiệp – K18

Nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực thực hiện kỹ thuật Điện quang can thiệp cho các đối tượng là bác sỹ...

Chiêu sinh khóa đào tạo Phục hồi chức năng sau chấn thương – K18

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng như...

Chiêu sinh khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản – K5

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Điều dưỡng ngoại khoa – K42”

Nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng ngoại khoa; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Nam khoa cơ bản – K18”

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng như...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Theo dõi và chăm sóc sau ghép thận –...

Nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản về theo dõi và chăm sóc sau ghép thận, kỹ thuật định lượng nồng độ...

Chiêu sinh khóa tập huấn trực tuyến “Cập nhật phẫu thuật điều trị bệnh...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản – K4”

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng như...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Điều dưỡng ngoại khoa – K41”

Nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức về bệnh học một số bệnh ngoại khoa thường gặp và rèn luyện kỹ năng thực hành...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Ngoại khoa cơ bản – K4”, “Siêu âm tổng...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng như...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI