Chiêu sinh khóa Tập huấn trực tuyến “Gây tê đám rối thần kinh cánh...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh khóa đào tạo trực tuyến “Phẫu thuật nội soi điều trị thoát...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh khóa tập huấn trực tuyến “Phẫu thuật nội soi cắt u phì...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh khoá tập huấn trực tuyến “Phẫu thuật Cắt túi mật nội soi...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh khóa tập huấn trực tuyến “Phẫu thuật Lichtenstein điều trị thoát vị...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh Khóa tập huấn trực tuyến Phẫu thuật Milligan-Morgan điều trị bệnh trĩ...

Trĩ là bệnh lý thường gặp, trong đó chỉ định phẫu thuật chiếm khoảng 10% các trường hợp cần điều trị. Hiện nay có...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Kỹ thuật xét nghiệm tinh dịch đồ – K2”

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng như những học...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Tán sỏi thận qua da – K12”

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh Khóa đào tạo “Nam khoa cơ bản – K16”

     Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh Khóa đào tạo “Điều dưỡng ngoại khoa – K37”

Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng ngoại khoa; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI