Chiêu sinh khóa đào tạo “Nam khoa cơ bản – K19”

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng như những học viên sau khi tốt nghiệp các trường Đại học Y trong cả nước; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở khóa đào tạo “Nam khoa cơ bản – K19” như sau:  Xem tại đây.

Nguồn: Phòng Đào tạo