Thông báo về việc thay đổi thời gian khóa đào tạo Lọc máu cơ bản – K10

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trân trọng gửi lời cảm ơn Quý cơ quan, học viên đã quan tâm đến các khóa đào tạo của Bệnh viện.

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian khóa đào tạo Lọc máu cơ bản – K10 như sau:

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here