Các bản công bố về việc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở công bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định:

1.Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành
2. Trình độ đào tạo thực hành
3. Số lượng người đào tạo thực hành tối đa
4. Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu
5. Danh sách các trung tâm, khoa, phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh theo kế hoạch tại mỗi trung tâm, khoa, phòng.

Các bản công bố và công bố bổ sung về việc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, chi tiết tại các đường link sau:

Bản công bố số 1569 ngày 14/9/2018

Bản công bố bổ sung số 448 ngày 25/3/2019

Bản công bố bổ sung số 775 ngày 17/5/2019

Bản công bố bổ sung số 513 ngày 26/3/2020

Nguồn: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here