Thông báo số 13: Về việc tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX

Thông báo số 13: Về việc tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX

22/11/2021 15:20

 

Tiếp theo Thông báo số 12 ngày 05/11/2021 của Ban tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX được tổ chức từ ngày 25-27/11/2021 tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành công tác tổ chức.

 

 

 

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here