Tuyển sinh đào tạo xác nhận quá trình thực hành

Nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng thực hành, thái độ xử trí cũng như đảm bảo yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực công tác tại cơ sở y tế đồng thời để đủ tiêu chuẩn xác nhận quá trình thực hành liên tục phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề các chuyên khoa, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông báo chiêu sinh đào tạo xác nhận quá trình thực hành. 

Đào tạo xác nhận quá trình thực hành chuyên khoa Ngoại

 

 

Đào tạo xác nhận thực hành chuyên khoa Gây mê hồi sức

 

 

 

Đào tạo xác nhận quá trình thực hành chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 

Đào tạo xác nhận quá trình thực hành Tạo hình thẩm mỹ:

 

 

Phòng Công tác xã hội

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here