Tuyển sinh Đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới

 

Nhằm nâng cao năng lực cho điều dưỡng viên mới đáp ứng Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam cũng như đảm bảo yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực công tác tại các cơ sở y tế, đủ tiêu chuẩn xác nhận quá trình thực hành liên tục phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề cho các điều dưỡng mới tốt nghiệp, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông báo chiêu sinh đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới như sau:

 

 

Phòng Công tác xã hội

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here