Thông tin chung

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Bảng vàng thành tích

Danh hiệu thi đua Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua 2015 Cờ thi đua của Bộ Y...

Hướng phát triển của Trung tâm

  Cải tiến và giám sát việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào các hoạt động...

Giới thiệu chung

Tên Trung tâm:  Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Tên tiếng Anh: Training and Direction of Healthcare Activities Center. Viết tắt: TDHA Logo Bản chuẩn Bản biến...

Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

Lãnh đạo đương nhiệm: GS.TS.BS Trần Bình Giang Giám đốc Bệnh viện; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến PGS.TS.BS Hoàng Long Phó Giám đốc Trung...

Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chịu...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI