Giới thiệu chung

Tên Trung tâm:  Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Tên tiếng Anh: Training and Direction of Healthcare Activities Center. Viết tắt: TDHA Logo Bản chuẩn Bản biến...

Thông tin chung

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chịu...

Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

Lãnh đạo đương nhiệm: GS.TS.BS Trần Bình Giang Giám đốc Bệnh viện; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến PGS.TS.BS Hoàng Long Phó Giám đốc Trung...

Bảng vàng thành tích

Huân chương lao động hạng Ba: Năm 2016: QĐ số 2716/QĐ-CTN ngày 20/12/2016 Năm 2011: QĐ số 1500/QĐ-CTN ngày 01/09/2011 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: Năm...

Hướng phát triển của Trung tâm

  Cải tiến và giám sát việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào các hoạt động...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI