Chiêu sinh khóa đào tạo “Điều trị suy van tĩnh mạch nông chi dưới bằng kỹ thuật can thiệp nhiệt nội mạch – K2”

Nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản về bệnh suy van tĩnh mạch nông chi dưới trong tổng thể bệnh học mạch máu ngoại vi, diễn giải được giải phẫu bình thường và bất thường của hệ tĩnh mạch chi dưới. Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở khóa đào tạo “Điều trị suy van tĩnh mạch nông chi dưới bằng kỹ thuật can thiệp nhiệt nội mạch” như sau: Xem chi tiết.

 

 

Nguồn: Phòng Đào tạo