Thông báo thay đổi thời gian tổ chức các khóa đào tạo Tháng 3/2024

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trân trọng gửi lời cảm ơn tới Quý cơ quan, học viên đã quan tâm đến các khóa đào tạo của Bệnh viện.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị và nâng cao chất lượng đào tạo. Bệnh viện thông báo thay đổi thời gian tổ chức các khóa đào tạo hoặc đến khi có thông báo tiếp theo./. Xem chi tiết.

Nguồn: Phòng Đào tạo