Chiêu sinh khóa đào tạo “Phục hồi chức năng sau chấn thương – K21”

Nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên môn về Phục hồi chức năng sau chấn thương; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở khóa đào tạo “Phục hồi chức năng sau chấn thương – K21” như sau: Xem chi tiết.

Nguồn: Phòng Đào tạo