Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

Lãnh đạo đương nhiệm: Phó Giám đốc Bệnh viện; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế và...

Hướng phát triển của Trung tâm

  Cải tiến và giám sát việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào các hoạt động...

Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chịu...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI