Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

Lãnh đạo đương nhiệm: GS.TS.BS Trần Bình Giang Giám đốc Bệnh viện; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến PGS.TS.BS Hoàng Long Phó Giám đốc Trung...

Bảng vàng thành tích

Huân chương lao động hạng Ba: Năm 2016: QĐ số 2716/QĐ-CTN ngày 20/12/2016 Năm 2011: QĐ số 1500/QĐ-CTN ngày 01/09/2011 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: Năm...

Hướng phát triển của Trung tâm

  Cải tiến và giám sát việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào các hoạt động...

Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chịu...

Giới thiệu chung

Tên Trung tâm:  Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Tên tiếng Anh: Training and Direction of Healthcare Activities Center. Viết tắt: TDHA Logo Bản chuẩn Bản biến...

Thông tin chung

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI