Chiêu sinh khóa đào tạo “Tán sỏi thận qua da – K12”

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Lịch khai giảng dự kiến các khoá đào tạo liên tục quý I năm...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn của quý đồng nghiệp trong cả nước, Trung tâm Đào tạo...

Chiêu sinh Khóa đào tạo “Nam khoa cơ bản – K16”

     Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh Khóa đào tạo “Điều dưỡng ngoại khoa – K37”

Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng ngoại khoa; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu...

Lịch khai giảng các khóa đào tạo liên tục quý IV năm 2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn của quý đồng nghiệp trong cả nước, Trung tâm Đào tạo...

Chiêu sinh khóa đào tạo Lọc máu cơ bản – K5

Nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực thực hiện kỹ thuật Lọc máu cơ bản cho các đối tượng là bác sĩ...

Chiêu sinh Khóa đào tạo “Siêu âm tổng quát – K21”

Nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản về kỹ thuật siêu âm chẩn đoán, từ phần đại cương về siêu âm đến...

Chiêu sinh Khóa đào tạo Điều dưỡng gây mê hồi sức cơ bản –...

Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng Gây mê Hồi sức; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện...

Chiêu sinh Khóa đào tạo “Gây mê Hồi sức cơ bản – K2”

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng...

Lịch khai giảng dự kiến các khóa đào tạo liên tục tháng 9 năm...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn của quý đồng nghiệp trong cả nước, Trung tâm Đào tạo...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI