Lịch sử phát triển phòng Chỉ đạo tuyến

Lịch sử phát triển phòng Chỉ đạo tuyến Năm 1996 – 2004: Phòng Chỉ đạo chuyên khoa. Năm 2004 – 2010: Phòng Chỉ đạo...

Giới thiệu Phòng Chỉ đạo tuyến

  TS.BS. Lê Việt Khánh Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến TS. Nguyễn Văn Uy Phó trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến ThS. Lê Văn Nam Phó trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến

PHỔ BIẾN

TIN MỚI