Thông báo số 1: Về việc đăng ký tham dự và báo cáo tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần XV năm 2024

Điều dưỡng là một ngành khoa học, chăm sóc Điều dưỡng đã trở thành một ngành nghề mang tính chuyên nghiệp, có vai trò quan trọng và góp phần không nhỏ trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhằm mục đích không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ, hướng đến sự hài lòng người bệnh, Bệnh viện đã và đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển chung của hệ thống Điều dưỡng. Hội nghị khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt đức lần thứ XV tổ chức thường niên là cơ hội để đội ngũ Điều dưỡng, kỹ thuật viên cập nhật kiến thức, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, hướng tới sự chuyên nghiệp trong thực hành chăm sóc, quản lý và đào tạo.

Chủ đề: Cải tiến chất lượng chăm sóc và thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh.

Thời gian dự kiến                : Thứ Sáu, ngày 27/9/2024.

Địa điểm                                : Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Chương trình dự kiến         : Theo phụ lục I đính kèm.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý đại biểu, đồng nghiệp, cơ quan đăng ký tham dự và báo cáo tại Hội nghị trên (hướng dẫn đăng ký, trình bày báo cáo theo các phụ lục II, III và IV đính kèm).