Danh sách cấp chứng nhận nâng cao nghiệp vụ tháng 12 năm 2023

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là trung tâm khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học hàng đầu. Trong thời...

Danh sách cấp chứng nhận nâng cao nghiệp vụ tháng 10, 11 năm 2023

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là trung tâm khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học hàng đầu. Trong thời...

Danh sách cấp chứng nhận nâng cao nghiệp vụ tháng 9 năm 2023

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là trung tâm khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học hàng đầu. Trong thời...

Danh sách cấp chứng nhận đào tạo nâng cao nghiệp vụ từ tháng 01.2023...

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là trung tâm khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học hàng đầu. Trong thời...

Nội dung đào tạo nâng cao nghiệp vụ

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN KHOA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NGHIỆP VỤ Stt Tên chuyên khoa 1 Chuyên khoa Ung bướu 2 Chuyên khoa Phẫu thuật thần kinh 3 Chuyên khoa Nội -...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI