Chiêu sinh khóa đào tạo “Tán sỏi thận qua da – K12”

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh Khóa đào tạo “Nam khoa cơ bản – K16”

     Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh Khóa đào tạo “Điều dưỡng ngoại khoa – K37”

Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng ngoại khoa; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu...

Chiêu sinh khóa đào tạo Lọc máu cơ bản – K5

Nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực thực hiện kỹ thuật Lọc máu cơ bản cho các đối tượng là bác sĩ...

Chiêu sinh Khóa đào tạo “Siêu âm tổng quát – K21”

Nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản về kỹ thuật siêu âm chẩn đoán, từ phần đại cương về siêu âm đến...

Chiêu sinh Khóa đào tạo Điều dưỡng gây mê hồi sức cơ bản –...

Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng Gây mê Hồi sức; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện...

Chiêu sinh Khóa đào tạo “Gây mê Hồi sức cơ bản – K2”

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng...

Tuyển sinh Đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới

  Nhằm nâng cao năng lực cho điều dưỡng viên mới đáp ứng Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam cũng như...

Tuyển sinh đào tạo xác nhận quá trình thực hành

Nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng thực hành, thái độ xử trí cũng như đảm bảo yêu cầu chất lượng nguồn...

Chiêu sinh Khóa đào tạo “Công tác xã hội tại bệnh viện – K1”

Nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức về hoạt động hỗ trợ người bệnh, từ thiện, truyền thông, tổ chức sự kiện trong bệnh...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI