Chiêu sinh khóa đào tạo “Ngoại khoa cơ bản – K4”, “Siêu âm tổng...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng như...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Phục hồi chức năng sau chấn thương – K15”

Nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên môn về Phục hồi chức năng sau chấn thương; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Tạo hình thẩm mỹ cơ bản – K4”

Nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng thực hành, thái độ xử trí để các bác sỹ thực hiện các phẫu thuật liên...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Lọc máu cơ bản – K7”,

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng như...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Gây mê hồi sức cơ bản – K3”

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Tán sỏi thận qua da – K14”

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Nam khoa cơ bản – K17”

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Phục hồi chức năng sau chấn thương – K14”

Nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên môn về Phục hồi chức năng sau chấn thương; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo...

Chiêu sinh khóa đào tạo “Điều dưỡng ngoại khoa – K40”

Nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng ngoại khoa; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh...

Chiêu sinh khóa Tập huấn trực tuyến “Gây tê đám rối thần kinh cánh...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI