TIN TỨC

Những tin tức được cập nhật hàng ngày tại Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chỉ đạo tuyến

Đào tạo

Tin tức, sự kiện


GIẢNG VIÊN

Cùng gặp gỡ và tìm hiểu về đội ngũ giảng viên - chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

{"arrow":"true","pagination":"false","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","mode_bx":"horizontal","slide_to_show_bx":"4","max_slide_to_show_bx":"4","slide_to_scroll_bx":"1","slide_margin_bx":"5","slide_width_bx":"250","start_slide_bx":"0","ticker_bx":"false","ticker_hover_bx":"true","height_start_bx":"true","random_start_bx":"false","caption":"false"}