Home Đào tạo liên tục Đào tạo theo ngân sách Nhà nước

Đào tạo theo ngân sách Nhà nước

Tổ chức thành công khóa tập huấn trực tuyến: “Cập nhật phẫu thuật kết...

Gãy xương cánh tay chiếm 1 – 3% các loại gãy xương. Trước đây hầu hết gãy thân xương cánh tay được điều trị...

Tổ chức khai giảng Khóa đào tạo “Bơm xi măng thân đốt sống đoạn...

Với mục tiêu tăng cường năng lực ngoại chấn thương cho tuyến dưới thông qua công tác đào tạo cán bộ và chuyển giao...

Tổ chức trực tuyến khóa tập huấn: Cập nhật phẫu thuật nội soi điều...

Thực hiện Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 30/3/2023 của Bộ Y tế phê duyệt nội dung hoạt động Đề án khám, chữa bệnh từ...

“Nâng cao nhận thức và xử trí cấp cứu hô hấp và tuần hoàn”:...

Cấp cứu hô hấp và tuần hoàn là một trong những cấp cứu khẩn trương bậc nhất do tỷ lệ tử vong rất cao...

Tổ chức trực tuyến các khóa tập huấn thuộc đề án Khám, chữa bệnh...

Thực hiện Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 30/3/2023 của Bộ Y tế phê duyệt nội dung hoạt động Đề án khám, chữa bệnh từ xa...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI