Home Đào tạo Đào tạo phối hợp Viện-Trường

Đào tạo phối hợp Viện-Trường

Danh sách các trường kí hợp đồng liên kết đào tạo thực hành năm...

STT Tên trường Địa chỉ 1 Đại học Y Hà Nội Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 2 Cao đẳng Y Hà Nội Số 35 Đoàn Thị Điểm, Đống...

Danh sách các trường kí hợp đồng liên kết đào tạo thực hành năm...

STT Tên trường Địa chỉ 1 Đại học Y Hà Nội Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 2 Cao đẳng Y Hà Nội Số 35 Đoàn Thị Điểm, Đống...

Các bản công bố về việc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng...

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI