Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo “Kỹ thuật chụp và MRI – K1”

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y khoa trên cả nước, từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2024, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khóa đào tạo “Kỹ thuật chụp và MRI – K1”, nội dung cụ thể như sau: