Chiêu sinh khóa đào tạo kỹ thuật chuyên môn “Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng nâng cao – K15”

Nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực thực hiện kỹ thuật Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng nâng cao cho các đối tượng là bác sỹ. Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở khóa đào tạo kỹ thuật chuyên môn “Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng nâng cao – K15” như sau:  Xem tại đây.