Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

Lãnh đạo đương nhiệm:

Phó Giám đốc Bệnh viện;

Phụ trách điều hành Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

PGS.TS.BS Hoàng Long
Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo
và Chỉ đạo tuyến;
Phó Trưởng khoa Tiết niệu

 

ThS. Trần Thị Hồng Thắm
Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến;

Trưởng Văn phòng Trung tâm; Quyền Phó trưởng phòng khám chuyên khoa ngoại CS2 ; Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức; Trưởng phòng HCTH – Trường CĐYT&TBVĐ

TS.BS. Lê Việt Khánh

Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến,
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến;
Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu Bụng

 

Ngô Mạnh Hùng

PGS.TS.BS. Ngô Mạnh Hùng

Phó Trưởng phòng Đào tạo,
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến; Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh; Phó Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh II

 

Tào Minh Châu

ThS.BS. Tào Minh Châu

Phó Trưởng phòng Đào tạo,
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến; Trưởng phòng Đào tạo – Trường CĐYT&TBVĐ

Nguyễn Văn Học

TS.BS. Nguyễn Văn Học

Phó Trưởng phòng Đào tạo,
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến; Phó trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên & YHTT


ThS. Nguyễn Văn Uy
Phó trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến,
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

ThS. Nguyễn Văn Đừng

Phó trưởng Văn phòng Trung tâm,
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến; Trưởng phòng CTSV, Khảo thí & ĐBCL – Trường CĐYT&TBVĐ

 


ThS. Lê Văn Nam

Phó trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến,
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến
 ThS. Cao Thị Hoàn

Phó trưởng Văn phòng Trung tâm,
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

 

Lãnh đạo tiền nhiệm:
Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết (Từ năm 2012 – 2015), GS.TS. Trần Bình Giang ( Từ năm 2016 – tháng 04/2023)
Phó Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Đức Tiến (Từ năm 2012 – tháng 04/2020)
Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến: PGS.TS. Nguyễn Đức Tiến (Từ năm 2008 – 2012)
Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến: TS. Dương Trọng Hiền (Từ năm 2009 – 2012)
Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến: GS.TS. Trần Bình Giang (Từ năm 2004 – 2008)
Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến: PGS. Trần Gia Khánh (Từ năm 1996 – 2004)
Số lượng cán bộ trong Trung tâm:
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến có 37 cán bộ, là những cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến, trong đó có 03 Phó Giáo sư, tiến sĩ; 03 Tiến sĩ; 06 Thạc sĩ, 06 Bác sĩ, 19 Cử nhân và cao đẳng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here