Hướng phát triển của Trung tâm

 

 • Cải tiến và giám sát việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào các hoạt động của Trung tâm.
 • Tiếp tục và duy trì thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ – CP ngày 05/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” trong đó đảm bảo chất lượng đào tạo thực hành cho các đối tượng sinh viên, học viên của các cơ sở giáo dục Y – Dược đồng thời nâng cao trình độ, hoàn thiện các kỹ năng mềm cho các giảng viên giảng dạy lâm sàng.
 • Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam: đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hướng dẫn nhân viên cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức am hiểu về cách thức làm việc của Trung tâm cũng như nắm vững quy trình công việc mình đảm nhận; hoàn thiện, ổn định tổ chức và đi vào hoạt động của Phòng Chỉ đạo tuyến.
 • Kiện toàn các bộ môn, mạng lưới giáo vụ chuyên môn tại các đơn vị trong Bệnh viện phục vụ công tác đào tạo chuyên sâu theo dự thảo Nghị định 111 “Quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe” của Chính phủ.
 • Nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn trực tuyến.
 • Phát triển nghiên cứu khoa học và xây dựng, cập nhật các quy trình đào tạo theo hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động.
 • Xây dựng, cập nhật chương trình và tài liệu đào tạo đảm bảo chất lượng và yêu cầu của Bộ Y tế.
 • Thành lập và vận hành trường Cao đẳng Y tế Việt Đức với các chuyên ngành đào tạo: Điều dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y tế, Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.
 • Duy trì và tăng cường các hoạt động hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu cho các Bệnh viện tuyến tỉnh và tương đương thông qua Đề án 1816, các Dự án khác (nếu có) và nhu cầu của các Bệnh viện nhằm giảm tỷ lệ chuyển tuyến cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trên tất cả các chuyên khoa. Mở rộng hoạt động hỗ trợ chuyên môn cho các Bệnh viện tuyến huyện, các Bệnh viện tư nhân khi có đề xuất, nhu cầu.
 • Xây dựng các chương trình chăm sóc và khám sức khỏe cơ bản cho cộng đồng. Tổ chức các đoàn khám chữa bệnh. Đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong khám sức khỏe định kỳ, hiến máu tình nguyện.
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động truyền hình trực tuyến trong tư vấn, hỗ trợ, điều trị từ xa (truyền hình trực tuyến cấp cứu, mở rộng và thường quy), ưu tiên đến các bệnh viện miền núi vùng sâu, vùng xa.

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here