Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo Điều dưỡng ngoại khoa – K44

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y khoa trên cả nước, từ tháng 9/2023 đến tháng 12/2023, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khóa đào tạo Điều dưỡng ngoại khoa – K44, nội dung cụ thể như sau: