Kế hoạch đào tạo, danh sách giảng viên và danh sách học viên cấp chứng chỉ khóa đào tạo “Bơm xi măng thân đốt sống đoạn bản lề thắt lưng – thắt lưng cùng – K2”

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là trung tâm khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học hàng đầu. Trong thời gian qua, bệnh viện đã tổ chức thành công nhiều khóa tập huấn, đào tạo để trang bị kiến thức chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ.