Kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo “Điện quang can thiệp – K17 và Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày nâng cao – K14

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ trợ giúp chăm sóc của các cán bộ y tế đang làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong tháng 11/2022, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức các khóa đào tạo “Điện quang can thiệp – K17 và Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày nâng cao – K14 nội dung cụ thể như sau:

 

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here