Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo Điều dưỡng ngoại khoa – K41

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ trợ giúp chăm sóc của các cán bộ y tế đang làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khóa đào tạo “Điều dưỡng ngoại khoa – K41”, nội dung cụ thể như sau:

 

 

 

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here