Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng: Phòng Chỉ đạo tuyến là đầu mối trao đổi, hợp tác, triển khai các hoạt động liên quan đến luân phiên cán bộ hỗ trợ chuyên môn và Chỉ đạo tuyến với các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về các lĩnh vực Ngoại khoa, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh.

Nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng, củng cố, hoàn thiện và từng bước chuyển giao tới các bệnh viện tuyến tỉnh mô hình hoạt động chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ.

Nhiệm vụ chính:

  • Khảo sát, lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và giám sát, đánh giá công tác đào tạo/chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị tuyến dưới.
  • Tổ chức nâng cao chuyên môn cho Bệnh viện tuyến dưới thông qua hoạt động y học từ xa, các Đề án, Dự án và hoạt động Chỉ đạo tuyến.
  • Tổ chức, điều phối, quản lý và phát triển các hoạt động chỉ đạo tuyến khác của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Hội chẩn, xử lý các trường hợp vượt khả năng của tuyến dưới, tai nạn hàng loạt, thảm họa, tư vấn và hỗ trợ công tác chuyên môn, triển khai đưa vào sử dụng các kỹ thuật y tế chuyên sâu …
  • Phối hợp với các phòng/ban khác của Trung tâm, các Viện/Trung tâm/ Khoa/ Phòng của Bệnh viện thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm và Bệnh viện.

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here