Thông báo: Về việc trình chiếu thông tin trên màn hình Led

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến được giao là đầu mối quản lý, điều phối toàn bộ các hoạt động liên quan đến sử dụng, vận hành và trình chiếu các màn hình Led tại Cổng khoa Khám bệnh ngã tư tượng đài Tôn Thất Tùng.

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here