Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức khóa đào tạo Kỹ thuật viên dụng cụ mổ nội soi – K38

Để đảm bảo công tác chuẩn bị và nâng cao chất lượng đào tạo. Bệnh viện thông báo thay đổi thời gian tổ chức khóa đào tạo Kỹ thuật viên dụng cụ mổ nội soi – K38 dự kiến tổ chức vào ngày 02/10/2023 sang ngày 23/10/2023 hoặc đến khi có thông báo tiếp theo./.