Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức các khóa đào tạo

Trước tình hình dịch bệnh xuất hiện trở lại diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS – CoV – 2 (Covid-19) được hiệu quả, Bệnh viện thông báo lùi thời gian tổ chức các khóa đào tạo như sau:

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here