Thông báo số 5: Về việc thay đổi thời gian tổ chức và gia hạn nộp hồ sơ đăng ký Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX năm 2020

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here