Giới thiệu Phòng Đào tạo

 

 

PGS.TS.BS. Ngô Mạnh Hùng

Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến;

Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh; Phó Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh II

 

 

ThS.BS. Tào Minh Châu

Phó Trưởng phòng Đào tạo,
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

 

TS.BS. Nguyễn Văn Học

Phó Trưởng phòng Đào tạo,
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

 

 

  1. Cơ cấu tổ chức nhân sự

Phòng Đào tạo hiện tại có 12 cán bộ, trong đó có 08 cán bộ kiêm nhiệm

– Lãnh đạo gồm: 03 Phó Trưởng phòng (kiêm nhiệm)

– Nhân viên gồm:

+ 04 Bác sĩ (kiêm nhiệm)

+ 01 Thạc sĩ (kiêm nhiệm)

+ 02 Chuyên viên

+ 02 Cử nhân

  1. Chức năng, nhiệm vụ

– Tổ chức, điều phối, quản lý tập trung công tác đào tạo và phát triển các loại hình đào tạo của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: đào tạo chính quy, đào tạo liên tục, đào tạo nâng cao nghiệp vụ…;

– Là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhận lực y tế, quản lý mọi đối tượng học sinh, sinh viên, cán bộ đến học, thực tập tại Bệnh viện;

– Hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế và phát triển năng lực khám chữa bệnh của các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước và quốc tế;

– Triển khai các hoạt động quản lý chất lượng đào tạo

– Đào tạo và tham gia đào tạo sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh nước ngoài đến học tập và nghiên cứu tại Bệnh viện;

– Phối hợp tổ chức biên soạn in ấn và phát hành các tài liệu giảng dạy cho chương trình đào tạo của Bệnh viện;

– Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bệnh viện và Bộ Y tế.

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here