Cơ cấu tổ chức nhân sự

PGS.TS. PHẠM HOÀNG HÀ
             Trưởng phòng

Phòng Đào tạo hiện có 10 cán bộ nhân viên. Trong đó, bao gồm:

 • 01 Trưởng phòng
 • 02 Bác sỹ
 • 02 Chuyên viên
 • 04 Cử nhân

Phòng Đào tạo có nhiệm vụ:

 • Tổ chức, điều phối, quản lý tập trung công tác đào tạo và phát triển các loại hình đào tạo của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: đào tạo chính quy, đào tạo liên tục, đào tạo nâng cao nghiệp vụ …;
 • Là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế, quản lý mọi đối tượng học sinh, sinh viên, cán bộ đến học, thực tập tại Bệnh viện;
 • Hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế và phát triển năng lực khám chữa bệnh của các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước và quốc tế;
 • Triển khai các hoạt động quản lý chất lượng đào tạo
 • Đào tạo và tham gia đào tạo sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh nước ngoài đến học tập và nghiên cứu tại Bệnh viện;
 • Phối hợp tổ chức biên soạn in ấn và phát hành các tài liệu giảng dạy cho chương trình đào tạo của Bệnh viện;
 • Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bệnh viện và Bộ Y tế.

 

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here