Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức khóa đào tạo Bơm xi măng thân đốt sống đoạn bản lề thắt lưng – thắt lưng cùng – K5

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trân trọng gửi lời cảm ơn tới Quý cơ quan, học viên đã quan tâm đến các khóa đào tạo của Bệnh viện.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị và nâng cao chất lượng đào tạo. Bệnh viện thông báo thay đổi thời gian tổ chức khóa đào tạo Bơm xi măng thân đốt sống đoạn bản lề thắt lưng – thắt lưng cùng – K5 dự kiến tổ chức vào ngày 17/6/2024 – 16/8/2024 sang ngày 15/7/2024 – 19/9/2025 hoặc đến khi có thông báo tiếp theo./.