Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khảo sát, đánh giá công tác chỉ đạo...

Dựa trên nhu cầu đề xuất hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa của Trung tâm Y tế huyện...

Hội chẩn, tư vấn y học trực tuyến: Chuyên đề Chăm sóc người bệnh...

Vừa qua, tại Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã diễn ra buổi Hội chẩn, tư...

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tích cực hỗ trợ công tác chỉ đạo...

Cuối tháng 3/2021, Đoàn công tác của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do GS.TS Trần Bình Giang –Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn đến...

Kết quả thực hiện Dự án bệnh viện vệ tinh 2020 tại bệnh viện...

Vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức đoàn công tác đánh giá kết quả triển khai Dự án bệnh viện...

Danh sách các Bệnh viện tham gia truyền hình trực tuyến năm 2020

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN THAM GIA TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN NĂM 2020 (Kèm theo Công văn số 48/VĐ-TTĐT&CĐT ngày 08 tháng 01 năm 2020)   Bênh...

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện tuyến cơ sở, ngày 31/7/2018, Đoàn công tác...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI