Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức khóa đào tạo Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng nâng cao – K15

Để đảm bảo công tác chuẩn bị và nâng cao chất lượng đào tạo. Bệnh viện thông báo thay đổi thời gian tổ chức khóa đào tạo Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng nâng cao – K15 dự kiến tổ chức vào ngày 10/7/2023 – 12/7/2023 sang ngày 28/8/2023 – 30/8/2023 hoặc đến khi có thông báo tiếp theo./.