Thông báo số 6 về việc hoàn thiện hồ sơ, giới thiệu thành viên Ban Giám khảo Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX năm 2020

 

 

 

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here