Chiêu sinh khóa đào tạo Điện quang can thiệp – K18

Nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực thực hiện kỹ thuật Điện quang can thiệp cho các đối tượng là bác sỹ và kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh. Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở khóa đào tạo “Điện quang can thiệp – K18” như sau: